Beställare:
Castellum

Projektbeskrivning:
Nybyggnad av kontor i Västerås.

Vårt uppdrag:
Upphandling, byggledning och kontrollansvar.

Projekttid:
2015 – 2017