Beställare:
Castellum

Projektbeskrivning:
Nybyggnad av kontorslokaler i sex våningar om ca 4 350 kvm bruttoarea.

Vårt uppdrag:
Byggledning och kontrollansvariga enligt PBL.

Projekttid:
2017 – Pågår