Vi är glada över att få välkomna Malin Hansson till Peritus Partners. Malin kommer närmast från Mälardalens Högskola och förstärker vårt team som byggnadsingenjör inom byggnation och projektledning.