Bygga hållbart

I våra arbetsprocesser arbetar vi med hållbarhet utifrån FN:s globala mål. Vi för in aspekter på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom hela byggprojektet. Det kan innebära att prioritera energieffektivitet, användning av förnybara material och resurser samt att skapa inkluderande och trygga arbetsmiljöer. På Peritus strävar vi att ta med följande aspekter i vår process att bygga hållbara städer och samhällen.

3. God hälsa och välbefinnande

Vi arbetar för att alla – medarbetare som projektmedlemmar/-anställda – ska få en bra balans mellan arbete och fritid, mellan energifyllda timmar och stunder av avkoppling. På Peritus uppmuntrar vi vår personal att träna, äta hälsosamt och utveckla fritidsintressen.

4. God utbildning för alla

På Peritus är vidareutbildning en viktig del i företagets utveckling.
På arbetsplatser säkrar vi upp att arbetena utförs av personal med rätt utbildning för uppdraget.

5. Jämställdhet

På företaget och på arbetsplatser uppmuntrar vi jämställdhet och människors rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön eller etnicitet.

7. Hållbar energi för alla

Peritus strävar efter energieffektivitet i sin verksamhet, från egna lokaler och transporter, till styrning av verksamheter och val av material i företagets uppdrag och byggprocesser.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Företaget har hållbar ekonomisk tillväxt som ett huvudmål. En tillväxt som gör det möjligt att erbjuda medarbetare och inhyrd personal goda arbetsvillkor.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Peritus bevakar utvecklingen inom sin bransch och främjar användandet av nya lösningar som bygger hållbarhet både på kort och lång sikt.

11. Hållbara städer och samhällen

Som verksamt företag inom byggsektorn är det givetvis viktigt att det vi bygger ska göra våra städer inkluderande, säkra och hållbara.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Våra inköp till företaget och insatsvaror till våra byggprojekt präglas av att i största möjliga mån välja hållbara varor, material och transporter.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Peritus arbetar med att sänka sina klimatavtryck främst genom välja transporter, material och varor med minimal klimatpåverkan.

Vill du ligga steget före?

Välkommen att kontakta oss! Vill du veta mer om vårt företag? Om hur vi jobbar? Har du ett projekt du vill diskutera? Eller är du intresserad av att jobba med eller hos oss? Ingen fråga är för liten eller för stor. Kontakta oss om du vill veta mer och ligga steget före.

Förnamn
Efternamn
Företag/organisation
Telefonnummer
Email
Ärendebeskrivning