Om Peritus

Peritus är två steg före inom projektering, konstruktion, byggledning och kontroll. Vi ser helheten och ligger steget före i tanke och handling för att minimera risker i byggprojekt. Med vår kompetens och erfarenhet ser vi hur tidiga vägval och beslut i byggprocessen kommer att påverka slutprodukt, kostnader och tid.

Våra kunniga och engagerade medarbetare har ett tydligt grepp om resurser och tider hela vägen från projektering, konstruktion, byggledning till kontroll och godkänd överlämning.

För oss är det viktigt...

1.

Att erbjuda högkvalitativa och professionella tjänster som möter kundernas behov och förväntningar.

2.

Att ha kompetenta och erfarna medarbetare som kan leverera expertis och lösningar inom olika områden inom bygg- och konsultbranschen.

3.

Att upprätthålla god kommunikation och samarbete med klienter, entreprenörer och andra intressenter för att säkerställa framgångsrika projekt och långsiktiga relationer.

Vår vision

Vår vision är att bli ett ledande byggkonsultföretaget genom att erbjuda högkvalitativa och innovativa lösningar som överträffar kundernas förväntningar samt genom att kontinuerligt sträva efter förbättring och excellens inom vår bransch.

Vår värdegrund

Integritet, kompetens, engagemang och ansvarstagande. Fyra kärnvärden som är grundläggande för vår företagskultur och ska vägleda oss i vårt dagliga arbete, våra beslut och vår samverkan med kunder, partners och kollegor. Värdegrunden är grunden till att vi är ett välmående företag med stolta, trygga och motiverande medarbetare. Läs mer om hållbart företagande och vår värdegrund på sidan “Hållbart företagande”.

Vår historia

Peritus är ett konsultföretag inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi
utvecklar, leder och genomför projekt från första tanken till att att uppdraget är slutfört. Peritus bildades 2012 av Sadri Nosha. 2017 förstärktes företaget av Anel Komso som ny partner med lång erfarenhet av byggprojektledning och 2019 kom Emir Karadolami in med sin kompetens inom konstruktion. Idag har företaget ett drygt tiotal medarbetare och ett stort nätverk av samarbetspartners. Peritus är i ett expansivt skede och har från att vara ett lokalt företag blivit en erkänd regional aktör i Mälardalsregionen.

Vill du bidra till vår framgång?

Peritus vilar på en stark drivkraft att bli ett ledande byggteknikföretag och på värderingar som integritet, kompetens, ansvar och engagemang. Vår korta historia visar att vi är på rätt väg. Vår framtid kommer att bli en framgångssaga. Kontakta oss om du vill vara med på resan. Vi är alltid öppna för nya medarbetare som vill vara med i ett vinnande lag. Välkommen.

Förnamn
Efternamn
Företag/organisation
Telefonnummer
Email
Ärendebeskrivning