Hållbart företagande

Att bygga ett hållbart företagande innebär att integrera ekonomisk lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Det innefattar att skapa affärsmodeller som tar hänsyn till intressen från alla intressentgrupper, att minska negativa påverkningar på miljön genom resurseffektivitet och koldioxidminskning, samt att främja rättvisa och etiska affärsprinciper både internt och i relation till samhället.

Vår värdegrund

Dessa kärnvärden är grundläggande för vår företagskultur och ska vägleda oss i vårt dagliga arbete, våra beslut och vår interaktion med våra kunder, partners och kollegor. Den hjälper oss att skapa värdefulla och långsiktiga relationer med våra kunder, kollegor och samhället i stort.

Vi står bakom och lever vår värdegrund ”IKEA”. Den gör oss till ett välmående företag med stolta, trygga och motiverande medarbetare.

Integritet

Vi agerar alltid ärligt, rättvist och etiskt i alla våra affärsmässiga och professionella relationer. Vi är lojala mot våra kunder, samarbetspartners och kollegor. Vi behandlar alla människor med respekt i alla våra interaktioner. Vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer.

Kompetens

Vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet i allt vi gör, från våra tekniska lösningar till vårt ledarskap. Vi är noggranna, professionella och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att vi levererar hållbara och effektiva lösningar. Vi strävar efter ständig förbättring och utveckling, både på individnivå och som företag. Vi investerar i vår kompetensutveckling och uppmuntrar våra medarbetare att växa och nå sin fulla potential.

Engagemang

Vi är lyhörda och engagerade i att förstå och uppfylla våra kunders behov och förväntningar. Vi är dedikerade till att uppnå framgång för våra kunder och för vår organisation. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi främjar samarbete och teamwork både internt och externt. Vi är positiva och stöttande i vårt samarbete med våra kunder och kollegor.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och beslut. Vi håller våra löften och är trovärdiga i våra åtaganden. Vi är tillförlitliga och kan förlitas på att leverera i tid och med hög kvalitet. Vi är tillgängliga och närvarande för våra kunder och kollegor när de behöver oss. Vi är medvetna och jobbar aktivt med att ta vårt ansvar för att minska vår påverkan på miljön och främjar socialt ansvarstagande.

Vill du ligga steget före?

Välkommen att kontakta oss! Vill du veta mer om vårt företag? Om hur vi jobbar? Har du ett projekt du vill diskutera? Eller är du intresserad av att jobba med eller hos oss? Ingen fråga är för liten eller för stor. Kontakta oss om du vill veta mer och ligga steget före.

Förnamn
Efternamn
Företag/organisation
Telefonnummer
Email
Ärendebeskrivning